Công ty TNHH khai thác khoáng sản Viêng Chăn

450397e113-gol81

a34d14d55a-831715Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Viêng Chăn được thành lập vào năm 2007, là công ty khảo sát các loại tài nguyên thiên nhiên dưới lòng đất của CHDCND Lào với sáng kiến của những người sáng lập công ty.

Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Viêng Chăn hợp tác chặt chẽ với Chính phủ để tiến hành khảo sát và nghiên cứu khả thi trong lĩnh vực phát triển các dự án khai thác khoáng sản. Công ty có mục tiêu kép là giảm thiểu tác động môi trường do khai thác mỏ và giảm thiểu sự phụ thuộc của đất nước vào nhập khẩu đất hiếm Hoặc kim loại quý từ nước ngoài và để chuyển đổi tài nguyên khoáng sản đã phát hiện thành thu nhập cho sự phát triển hơn nữa của quốc gia.


Phongsavanh Group

Social Links