Công ty TNHH Phát triển Du lịch và Công nghiệp Nông nghiệp Somboun

Công ty TNHH Phát triển Du lịch và Công nghiệp Nông nghiệp Somboun. được thành lập vào ngày 28 tháng 3 năm 2018 với mục đích thúc đẩy nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, bao gồm thúc đẩy trồng rau, trồng cây ăn quả, chăn nuôi và công nghiệp chế biến bằng cách thành lập nhà máy chế biến, trồng trọt, trồng trọt, chăn nuôi. , và du lịch sinh thái.

Phongsavanh Group

Social Links