Sitthi Logistics Lao Co., Ltd

2512a9b9c4-logo-sitthi-logistics-flat

Sitthi Logistics Lao Co., Ltd. hoạt động từ năm 2008 với tư cách là một bộ phận của Công ty TNHH Thương mại Dầu khí Lào.

Vào năm 2013, Sithi Logistics Lao Co., Ltd. tách ra để hoạt động kinh doanh độc lập bằng cách cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho các công ty trong Phongsavanh Group.

Ngoài việc chỉ cung cấp xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ.

Với sáng kiến của những người sáng lập mong muốn phát triển hệ thống giao thông vận tải hoặc hậu cần của CHDCND Lào phủ khắp các khu vực trong cả nước, cũng như tham gia vào chính sách của Chính phủ nhằm nâng cấp vận tải hàng hóa quốc tế nhằm đưa CHDCND Lào hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.


Phongsavanh Group

Social Links