Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xúc tiến Savanh

Công ty TNHH Xúc tiến và Sản xuất Thương mại Savanh được thành lập theo quyết định đạt được trong cuộc họp lần thứ sáu năm 2019 của Ủy ban Xúc tiến Du lịch Savannakhet nhằm đáp ứng các nhu cầu của người dân địa phương liên quan đến các dự án, tương tự như cung cấp hạt giống, tư vấn nông nghiệp, tham vấn và hỗ trợ khác

Phongsavanh Group

Social Links