Công ty TNHH Viễn thông Phongsavanh

3dc21adb22-580482823 8628b6818f-78107525

Công ty TNHH Viễn thông Phongsavanh được thành lập vào năm 1995 với tư cách là đại diện bán hàng cho các thiết bị điện tử và viễn thông nổi tiếng toàn cầu.

Công ty đặt mục tiêu cho phép CHDCND Lào bắt kịp công nghệ viễn thông mới nhất và cung cấp cho khách hàng công và tư các thiết bị liên lạc tiên tiến.

Think of Communication Equipments, Think of Phongsavanh Telecom

0c3fb9d034-motorola-solution

Our Partner


Phongsavanh Group

Social Links