Ngân hàng Phongsavanh

f8c9d6a17f-phongsavanh-bank-logo

Ngân hàng Phongsavanh được Ngân hàng Trung ương cấp giấy phép thành lập ngày 27 tháng 2 năm 2007 với vốn đăng ký 10 triệu USD, cộng với quỹ bảo đảm 2,5 triệu USD. Nó bắt đầu hoạt động vào ngày 29 tháng 3 năm 2007 và tăng vốn đăng ký lên 19,99 triệu USD vào năm sau.

Ngân hàng được thành lập theo ý định của người sáng lập là cung cấp một viện tài chính trong nước có thể tiếp cận được với mọi người thuộc mọi tầng lớp - có thể là nông dân, công chúng, doanh nhân quy mô nhỏ hoặc giám đốc điều hành từ các tập đoàn đa quốc gia. Nó có mục tiêu nâng cao hiểu biết của công chúng về hệ thống ngân hàng và các giao dịch tài chính liên quan; đồng thời điều này sẽ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy kinh doanh quy mô nhỏ và để các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến đầu tư tại CHDCND Lào.

visit website: www.phongsavanhbank.com

Phongsavanh Group

Social Links