Công ty Thương mại Dầu khí Lào

Công ty Thương mại Dầu khí Lào cam kết cung cấp dầu chất lượng với giá cả hợp lý trên toàn quốc, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa. Thuộc sở hữu hoàn toàn của Lào, được thành lập vào ngày 6 tháng 2 năm 2008 Là công ty tư nhân do người Lào đầu tư 100% với vốn đăng ký 28,8 tỷ LAK, tăng lên 350 tỷ LAK hoặc 45 triệu USD vào năm 2013. Nó được đăng ký là công ty đại chúng vào ngày 9 tháng 10 năm 2014 và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Lào (LSX) vào ngày 9 tháng 12 năm 2014, cho phép hợp tác giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước để đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng quốc gia

Nhà cung cấp dịch vụ dầu khí tổng hợp hàng đầu tại CHDCND Lào, Petro Trade ưu tiên phát triển chiến lược và đổi mới để đáp ứng với sự thay đổi hành vi của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Có thể bán được các trạm xăng, nơi có thể được di chuyển nhanh chóng và thuận tiện đến một vị trí đắc địa, nổi bật là sự đổi mới đáng tự hào nhất của chúng tôi.

2f7af99932-9983

89c7f7da70-ig671
visit website: www.petrotradelaos.com

Phongsavanh Group

Social Links