Lao Central Airlines Public Company

6c3c849ddc-lao-central-airlines-dicut

Thuộc sở hữu hoàn toàn tư nhân, Lao Central Airlines bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 2009 với 'Phongsavanh Airlines' và được đổi tên thành Lao Central Airlines vào năm 2012. Hãng luôn phấn đấu để trở thành hãng hàng không dẫn đầu trong thị trường nội địa và nâng cao nhận thức về thương hiệu trên thị trường quốc tế..

Được thành lập để trở thành hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại CHDCND Lào, đảm bảo việc di chuyển bằng đường hàng không nhanh chóng, an toàn và thuận tiện cho mọi người dân Lào cũng như du khách, đồng thời góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, thương mại và đầu tư. An toàn và công nghệ tiên tiến là trọng tâm của các dịch vụ toàn diện mang bản sắc độc đáo của Lào. Các chuyến bay quốc tế bổ sung đến các nước ASEAN và Châu Á sẽ được cung cấp trong tương lai.

Phongsavanh Group

Social Links