ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ (ປະເທດໄທ) ຈໍາກັດ

2512a9b9c4-logo-sitthi-logistics-flat

ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ (ປະເທດໄທ) ຈໍາກັດ ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ໃນວັນທີ 19 ມີນາ 2015 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 30 ລ້ານບາດ, ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງຂອນແກ່ນ ປະເທດໄທ, ເປັນຜູ້ໃຫ້ ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ.

່ ການຂະຫຍາຍຖານທຸລະກິດອອກສູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນ ປະເທດໄທ, ນັບວ່າ ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ ເປັນຫນຶ່ງໃນທຸລະກິດຫຼັກຂອງກຸ່ມພົງສະຫວັນ ທີ່ພ້ອມເປັນ ພະລັງສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນໃຫ້ລາວກາຍເປັນຈຸດຍຸດທະສາດສໍາຄັນ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ພູມມິພາກອາຊຽນ ແລະ ອິນດູຈີນ ຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ.

ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ ຂັບເຄື່ອນຍຸດທະສາດການພັດທະນາປະເທດ

  • ຂົນສົ່ງວ່ອງໄວ, ໃສ່ໃຈບໍລິການ, ຮັກສາມາດຕະຖານ, ພັດທະນາງານຍືນຍົງ.
  • ຈັດສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງນ້ໍາມັນ ລຸ້ນໃຫມ່ ຈໍານວນ 50 ຄັນ, ບັນຈຸນ້ໍາມັນໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 45,000 ລິດຕໍ່ຄັນ.
  • ມີແຜນເພີ່ມຈໍານວນລົດເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງທີ່ນັບມື້ນັບຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.


Phongsavanh Group

Social Links