​ບໍລິສັດ ສິດທິ ອິນເຕີ ເທຣດດິ້ງ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈໍາກັດ

cb7d55053d-sitthi-inter-trade-logo

ບໍລິສັດ ສິດທິ ອິນເຕີ ເທຣດດິ້ງ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈໍາກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 2011 ຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈລິເລີ່ມຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການນໍາເຂົ້າ ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະເສດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປະກອບອາຊີບ ການກະສິກໍາພາຍໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ກ້າວຫນ້າ ແຕ່ພາຍຫຼັງໄດ້ ປັບປ່ຽນມານໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ໂດຍປະຈຸບັນ ບໍລິສັດເປັນຜູ້ ໃຫ້ບໍລິການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ 2 ປະເພດ ຄື: ຜະລິດຕະພັນນົມສົດ ແລະ ປຸ໋ຍທີ່ສົ່ງໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະເທດ.

ອີກກ້າວຂອງທຸລະກິດການຄ້າ ເພື່ອອະນາຄົດ

  • ສູນກະຈາຍສິນຄ້າຫຼັກ 2 ແຫ່ງ ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນພື້ນທີ່ຈັດເກັບຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຕາລາງແມັດ.
  • ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ 28 SKU ແລະ ມີຍອດຂາຍສູງກວ່າ 4.6 ຫມື່ນລ້ານກີບ ໃນແຕ່ລະປີ.
  • ຈັດສົ່ງສິນຄ້າໄປຍັງສູນກະຈາຍສິນຄ້າຍ່ອຍ ຫຼື ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ

4a428a5568-sitthi-inter

0e8412a1b6-img2023

Phongsavanh Group

Social Links