ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ກໍ່ສ້າງ (ພີເອຊີ) ຈໍາກັດ

09b3069630-pac

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ກໍ່ສ້າງ (ພີເອຊີ) ຈໍາກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອປີ 1997 ເພື່ອເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງ, ປະດັບປະດາຕົບແຕ່ງບ້ານ ແລະ ອາຄານທຸກປະເພດ, ກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ, ຊົນລະປະທານ ລວມເຖິງ

ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ບໍລິການຊື້ຂາຍທີ່ດິນ ຄົບວົງຈອນ ດ້ວຍທີມງານທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ມີຄວາມສາມາດສະເພາະດ້ານ ເພື່ອເຕີມເຕັມຄວາມຝັນຂອງຄົນທົ່ວໄປ ທີ່ຢາກມີບ້ານ, ທີ່ຢູ່ອາໃສຫຼືອາຄານທີ່ສວຍງາມ, ຫມັ້ນຄົງດ້ວຍລາຄາທີ່ເປັນທໍາ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິສະວະກໍາ.


ເຕີມເຕັມຄວາມຝັນ ເລື່ອງເຮືອນ ແລະ ອາຄານ ຕາມຫຼັກວິສະວະກໍາ

ຮັບອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານທຸກປະເພດຖືກຕ້ອງ ຕາມຫຼັກວິສະວະກໍາ ແລະ ຕາມຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ. ສ້ອມແປງອາຄານ ແລະ ຕໍ່ເຕີມອາຄານທຸກປະເພດ.
ຄວບຄຸມງົບປະມານຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເວລາໃນການກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ.
ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ນັບແຕ່ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ ຈົນສໍາເລັດ.

Phongsavanh Group

Social Links