​ບໍລິສັດ ເວລ ເທັກ ລາວ ຈໍາກັດ

b2f15601b8-pluscard-logostandard

ບໍລິສັດ ເວລ ເທັກ ລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 2013, ເປັນບໍລິສັດແຫ່ງທໍາອິດ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຄິດຄົ້ນນະວັດຕະກໍາ ບັດແທນເງິນສົດ (Fleet Card) ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດແທນເງິນສົດ ຈາກການໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄ່ານ້ໍາມັນ, ຄ່າອາໄຫລ່ລົດ ທີ່ສະຖານີບໍລິການນ້ໍາມັນຂອງ ປີໂຕຣເທຣດ, ນັບເປັນນະວັດຕະກໍາ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ພາຍໃນປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ປະຈຸບັນ ມີສະຖານີບໍລິການນ້ໍາມັນຂອງ ປີໂຕຣເທຣດ ລວມທັງຫມົດ 44 ສາຂາ ທີ່ຍິນດີຮັບບັດແທນເງິນສົດ ຂອງບໍລິສັດ ໃນການຊໍາລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ.

ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດ ປະຈໍາວັນ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ບໍລິສັດ ຈື່ງມີແຜນຂະຫຍາຍບໍລິການບັດແທນ ເງິນສົດ ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ຈ່າຍ ຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ໃນອະນາຄົດ.

ນະວັດຕະກໍາ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ໃນການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍ

  • ບັດນ້ໍາມັນ Fleet Plus ສໍາລັບອົງກອນ ຫຼື ບໍລິສັດເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການດື່ມນ້ໍາມັນ, ໃນຮູບແບບສິນເຊື່ອ (Post-paid).431e126195-yellow-smile-card
  • ບັດນ້ໍາມັນ Save Plus ເປັນບັດໃນລະບົບໃຫ້ສິນເຊື່ອແກ່ຜູ້ຖື (Post-paid).
  • ບັດຂອງຂວັນ Gift Plus ເປັນບັດລະບົບເຕີມເງິນ (Pre-paid).
  • ບັດສະມາຊິກ Smile Member card ເປັນບັດສະມາຊິກສໍາລັບລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ເປົດຕົວໃນປີ 2015 ສໍາລັບໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ຜູ້ຖືບັດ ໃນການຮັບສ່ວນຫຼຸດລາຄາຈາກຮ້ານຕ່າງໆ ພາຍໃນສະຖານີນ້ໍາມັນ ໂດຍລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ Smile Member Card ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຕື່ມນ້ໍາມັນ ຂອງປີໂຕຣເທຣດ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບພັນທະມິດ ທາງການຄ້າ ທີ່ຮ່ວມໂຄງການໄດ້.

8295e35e10-img2309

Phongsavanh Group

Social Links