Not Available

bfe237f8f8-logo-dailymart-2

ບໍລິສັດ ລາວ ເດລີ ມາກ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈໍາກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2012, ເຮັດທຸລະກິດຮ້ານສະດວກຊື້ຂະຫນາດນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ຊື່ຮ້ານ PLUS Daily Mart ຈໍາຫນ່າຍສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ເຊັ່ນ: ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຂອງໃຊ້ປະຈໍາວັນ, ລວມເຖິງສິນຄ້າອື່ນໆ ອີກຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສະຖານີບໍລິການນ້ໍາມັນ ໂດຍເປີດໃຫ້ບໍລິການ ແຕ່ເວລາ 6.00 ໂມງ ຫາ 21.00 ໂມງ, ປະຈຸບັນ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ໍາມັນ 13 ສາຂາ ແລະ ມີສາຂາ standalone ອີກ 2 ສາຂາ ແລະ ມີແຜນຂະຫຍາຍກິດຈະການ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອະນາຄົດ.


ສະດວກຊື້ ສະດວກຈ່າຍ ບໍລິການດ້ວຍໃຈ

  • ຮ້ານ Plus Daily Mart ມີ 15 ສາຂາ ທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນບໍລິເວນສະຖານີບໍລິການນ້ໍາມັນ PLUS 13 ສາຂາ ແລະ ນອກ ສະຖານີບໍລິການນ້ໍາມັນ ອີກ 2 ສາຂາ.
  • ພາຍໃນຮ້ານກວ້າງຂວາງ, ຕົບແຕ່ງຢ່າງງົດງາມ, ສະອາດຕາ ມີສິນຄ້າ 10,000 ກວ່າລາຍການ ໃຫ້ເລືອກ.
  • ບໍລິການຢ່າງພໍໃຈ, ມີຊ່ອງຊໍາລະເງິນຫຼາຍຊ່ອງ, ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໃນການຈັບຈ່າຍ.

Phongsavanh Group

Social Links