ສູນບໍລິການລ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລົດ

af2a8fb541-molycare-deal

ສູນບໍລິການລ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລົດ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນປີ 2011 ພາຍໃຕ້ຊື່ Moly Care ໂດຍເກີດຂຶ້ນຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກໂຕຣເທຣດ ແລະ ບໍລິສັດ ຄາແລດ (ໄທ-ເຍັຍລະມັນ ) ຈໍາກັດ ໃນການເປີດແຟຣນຊາຍສູນດູແລ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລົດ ສໍາລັບ ຄົນຮັກລົດ ຢ່າງຄົບວົງຈອນ ດ້ວຍທີມງານທີ່ດູແລຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ທຸກລາຍລະອຽດ ໂດຍໃຫ້ບໍລິການທໍາຄວາມສະອາດລົດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເຊັ່ນ: ການເຄືອບເງົາລົດໃຫ້ເງົາງາມ ແລະ ປ້ອງກັນ ສີລົດ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄຫມ ການປ່ຽນຖ່າຍນ້ໍາມັນເຄື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອບແກ້ວລົດ ເປັນຜູ້ທໍາອິດ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍປະຈຸບັນໄດ້ເປີດສູນບໍລິການ ໃນສະຖານີບໍລິການນ້ໍາມັນແລ້ວ 4 ສາຂາ ແລະ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍ ສາຂາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອະນາຄົດ.

ສູນບໍລິການ Moly Care ເຮົາໃສ່ໃຈລົດຂອງທ່ານ

  • ສູນບໍລິການເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວໃນບໍລິເວນສະຖານີບໍລິການນ້ໍາມັນ 4 ສາຂາ.
  • ບໍລິການດູແລຮັກສາລົດ ຄົບວົງຈອນ ເຊັ່ນ: ບໍລິການປ່ຽນຖ່າຍ ນ້ໍາມັນເຄື່ອງ, ລ້າງອັດສີດ ແລະ ບໍລິການຂັດເຄືອບສີ.
  • ເປັນທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ການແນະນໍາກັບລູກຄ້າ ໃນທຸກເລື່ອງ ຂອງການດູແລຮັກສາລົດ ຢ່າງຖືກວິທີ.
  • ເປັນສູນຈໍາຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນນ້ໍາມັນເຄື່ອງ ຈາກແບຣນ Liqui-Moly ປະເທດເຢັຍລະມັນ.

30cbf24aa9-m0ly
Phongsavanh Group

Social Links