ສາຍການບິນ ລາວ ເຊັນໂທຣ ແອລາຍ ມະຫາຊົນ

6c3c849ddc-lao-central-airlines-dicut


ສາຍການບິນ ລາວ ເຊັນໂທຣ ແອລາຍ ເປັນຜູ້ບຸກເບີກທຸລະກິດ ສາຍການບິນເອກະຊົນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດໂດຍຄົນລາວ 100% ໂດຍເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2009 ພາຍໃຕ້ຊື່ສາຍການບິນ ພົງສະຫວັນ ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນເປັນສາຍການບິນ ລາວ ເຊັນໂທຣ ແອລາຍ ໃນປີ 2012 ເພື່ອສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດສາຍການບິນ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໃນຕະຫຼາດສາຍການບິນ ສາກົນ.

ສາຍການບິນນີ້ ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຜູ້ລິເລີ່ມ ກໍ່ຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາສາຍການບິນຕົ້ນທຶນຕໍ່າຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນລາວທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ການເດີນທາງດ້ວຍເຮືອບິນທີ່ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ ລວມທັງເພື່ອສົ່ງເສີມເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຂອງປະເທດ ໂດຍໃຫ້ບໍລິການການເດີນທາງ ດ້ວຍເຮືອບິນການຄ້າເຕັມຮູບແບບ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບລະບົບຄວາມປອດ ໄພ ການເລືອກ ໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ທັນສະໄຫມ, ມຸ່ງຫມັ້ນຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ ການບິນລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມອາຊຽນ ແລະ ອາຊີ ດ້ວຍບໍລິການຄຸນນະພາບທີ່ຍັງຄົງໄວ້ ຊຶ່ງເອກະລັກປະຈໍາຊາດລາວ.

1c3a5f6741-shutterstock48938149

Phongsavanh Group

Social Links