ບໍລິສັດ ຂວັນໃຈການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈໍາກັດ

569850765c-kc-f


ບໍລິສັດ ຂວັນໃຈການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈໍາກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 2001 ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ພາຍໃນປະເທດ ເນື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນ ຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າ ບໍ່ກຸ້ມຄ່າ ຕໍ່ການລົງທຶນ ຈື່ງຈໍາເປັນຕ້ອງອາໄສການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ໂດຍຂວັນໃຈການຄ້າໄດ້ກ້າວເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ລາວນັບແຕ່ນັ້ນມາ.

ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດ ຂວັນໃຈການຄ້າ ຍັງຄົງເປັນຜູ້ຂາຍສົ່ງ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດ ທັງສິນຄ້າທີ່ຈໍາເປັນໃນຊີວິດ ປະຈໍາວັນ ແລະ ສິນຄ້າທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ເຄື່ອງສໍາອາງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຄົນລາວຍຸກໃຫມ່ ໃນການເລືອກສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ.


ຂວັນໃຈການຄ້າ ຂວັນໃຈຂອງຄົນລາວ


ສູນກະຈາຍສິນຄ້າຫຼັກ 4 ແຫ່ງ, ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນພື້ນທີ່ຈັດເກັບຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຕາລາງແມັດ.ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດ ເຖິງ 50,000 SKU ແລະ ມີຍອດຂາຍໂດຍສະເລ່ຍສູງກວ່າ 150 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.
ຂາຍສົ່ງສິນຄ້າໄປຍັງສູນກະຈາຍສິນຄ້າຍ່ອຍ ຫຼື ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ຫຼາຍກວ່າ 20,000 ຮ້ານຄ້າ ທົ່ວປະເທດຮັບຜິດຊອບ ໃນການກະຈາຍສິນຄ້າກວ່າ 50,000 ລາຍການ.

Phongsavanh Group

Social Links