ສານຈາກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ປະທານທີ່ປຶກສາກິດຕິມະສັກ ກຸ່ມບໍລິສັດພົງສະຫວັນ

ຕະຫຼອດໄລຍະ 40 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດພົງສະຫວັນ, ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນທຸລະກິດຄ້າໄມ້ ຊຶ່ງເກີດຈາກຈຸດປະສົງ ທີ່ຈະສົ່ງມອບຮາກຖານ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ອັນເປັນປັດໃຈພື້ນຖານໃນການ ດໍາລົງຊີວິດ ໂດຍໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ຫຼາກຫຼາຍທຸລະກິດ ເພື່ອຕອບສະຫນອງທຸກຄວາມຕ້ອງການ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນກຸ່ມທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ, ກຸ່ມທຸລະກິດການຄ້າ ປະເພດສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ສິນຄ້າທົ່ວໄປ, ກຸ່ມທຸລະກິດການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ, ກຸ່ມທຸລະກິດນ້ໍາມັນ ແລະ ປີໂຕຣລ້ຽມ, ກຸ່ມທຸລະກິດຄົມມະນາຄົມ ໂລຈິສຕິກ, ກຸ່ມທຸລະກິດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ ລວມທັງ ກຸ່ມທຸລະກິດແຟຣນຊາຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີການຊຸກດັນກໍາລັງເປັນກຸ່ມທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະສານ ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນກຸ່ມ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ທັງເປັນການສະສົມຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມທຸລະກິດ ຈົນເກີດຄວາມຊໍານານ ພ້ອມທັງ ສົ່ງມອບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ດີທີ່ສຸດດ້ວຍການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢ່າງມືອາຊີບ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈາລິຍະທໍາ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນ ນັບແຕ່ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ລູກຄ້າ, ພັນທະມິດທາງທຸລະກິດ ໄປເຖິງສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ເບື້ອງຫລັງຄວາມສໍາເລັດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດພົງສະຫວັນ ເກີດຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການ ໃຫ້ ແລະ ແບ່ງປັນ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະຫນາອັນແຮງກ້າ ທີ່ຈະຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຄວາມເຊື່ອນີ້ ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດສູ່ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທຸກຄົນ, ຝັງຮາກຢັ່ງເລິກ ຈົນກາຍເປັນວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄ່ານິຍົມອົງກອນ ຂອງທຸລະກິດໃນເຄືອພົງສະຫວັນ ອັນເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງກຸ່ມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຍອມຮັບ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບສາກົນ.

ໃນຖານະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ປະທານທີ່ປຶກສາກິດຕິມະສັກ ກຸ່ມບໍລິສັດພົງສະຫວັນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພາກພູມໃຈ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດ, ມີສ່ວນສ້າງຮອຍຍິ້ມ ແລະ ຄວາມສຸກ ແກ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວ. ຜ່ານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ, ເຮົາຈະຍັງມຸ່ງຫມັ້ນພັດທະນາຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ໂດຍຕັ້ງຫມັ້ນຢູ່ໃນຫຼັກການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນຖານະສະມາຊິກທີ່ດີຂອງສັງຄົມຕະຫຼອດໄປ.

ນັບແຕ່ປີ 1977 ຫາ 2022

 • ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຈິດຊະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ.

  ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລຈິດຊະຕິກ ພາກ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮອງຮັບການເຊື່ອມຈອດ-ເຊື່ອມໂຍງອານຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທາງດ້ານການຄ້າ-ການຂົນສົ່ງ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. ທ່າບົກ ທ່ານາແລ້ງຂອງເຂດວຽງຈັນ ໂລຈິສຕິກພາກ ຈະເປັນທ່າບົກອັນດັບຕົ້ນ

  View More
 • ບໍລິສັດ ສະຫວັນສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳຈຳກັດ.

  ບໍລິສັດ ສະຫວັນສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳຈຳກັດ ກໍ່ຕັ້ງເມື່ອວັນທີ28 ພຶດສະພາ 2020 ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ, ການປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໃນເຂດພື້ນທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

  View More
 • ບໍລິສັດ ສະຫວັນສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

  ບໍລິສັດ ສະຫວັນສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງຕັ້ງ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຂອງຄະນະໂຄງການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເຊັ່ນ

  View More
 • ບໍລິສັດ ສົມບູນພັດທະນາກະສິກຳ-ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຈຳກັດ.

  ບໍລິສັດສົມບູນພັດທະ ນາກະສິກຳ -ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຈຳກັດ ກໍ່ຕັ້ງເມື່ອວັນທີ 28 ມີນາ 2018 ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງ ຊຸກຍູ້ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ລວມໄປເຖິງການສົ່ງເສີມການປູກຜັກ, ປູກໄມ້ກິນໝາກ, ການລ້ຽງສັດ

  View More
 • ມູນນິທິ ພົງສະຫວັນ.

  ມູນນິທິພົງສະຫວັນ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນວັນທີ11 ຕຸລາ2017 ເປັນໜຶ່ງບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນເຄືອພົງສະຫວັນໂດຍຈຸດປະສົງໃນການກໍ່ຕັ້ງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ຜູ້ປະສົບໄພບັນຫາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄພນໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພະຍາດລະບາດ ໂດຍການບໍລິຈາກເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ເຄື່ອງບໍລິໂພກ

  View More
 • ຈັງເກີ້ນ ຄາເຟ ລາວ.

  ກຸ່ມບໍລິສັດພົງສະຫວັນ ຍັງຄົງມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາທຸລະກິດຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ເພື່ອສ້າງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ໜ້າຢູ່, ໜ້າຢ້ຽມຢາມ ໜຶ່ງໃນນັ້ນຄືການດຳເນີນທຸລະກິດ ຈັງເກີ້ນ ຄາເຟ່ ລາວຊື່ງເປັນແຟຣນຊາຍຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ...

  View More
 • ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ

  ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ໃນວັນທີ 19 ມີນາ 2015 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 30 ລ້ານບາດ,ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງຂອນແກ່ນ ປະເທດໄທ, ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ.

  View More
 • ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ ເອ.ພີ.ເອ ຈຳກັດ.

  ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ ເອ.ພີ.ເອ ຈຳກັດ ຫຼື ເອ.ພີ.ເອ ປະກັນໄພ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອປີ 2015 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 32 ຕື້ກີບ ເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ຖືຮຸ້ນໂດຍຄົນລາວ 100% ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການດ້ານການປະກັນໄພຢ່າງຮອບດ້ານ ເຊັ່ນ: ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ແລະ ປະກັນໄພຊີວິດ...

  View More
 • ບໍລິສັດ ແອລອີຊີລາວ ຈຳກັດ

  ບໍລິສັດ ແອລອີຊີລາວ ຈຳກັດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປີ 2013 ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈັດຫາທີ່ດິນ, ຫ້ອງການ, ຕຶກອາຄານໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ຊ່ວຍໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງຊັບສິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ສາມາດຂາຍອອກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

  View More
 • ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ.

  ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ ມາແຕ່ປີ 2008 ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ. ຕໍ່ມາໃນປີ...

  View More
 • ບໍລິສັດ ເວລ ເທັກ ລາວ ຈຳກັດ

  ບໍລິສັດ ເວລ ເທັກ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 2013,ເປັນບໍລິສັດແຫ່ງທຳອິດ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຄິດຄົ້ນນະວັດຕະກຳ ບັດແທນເງິນສົດ (Fleet Card) ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດແທນເງິນສົດ ຈາກການໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆ...

  View More
 • ບໍລິສັດ ລາວ ເດລີ ມາກ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ

  ບໍລິສັດ ລາວ ເດລີ ມາກ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປິ 2012, ເຮັດທຸລະກິດຮ້ານສະດວກຊື້ຂະຫນາດນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ຊື່ຮ້ານPLUS Daily Mart ຈຳຫນ່າຍສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ເຊັ່ນ: ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຂອງໃຊ້ປະຈຳວັນ...

  View More
 • ບໍລິສັດ ສິດທິ ອິນເຕີ ເທຣດດິ້ງ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ

  ບໍລິສັດ ສິດທິ ອິນເຕີ ເທຣດດິ້ງ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011 ຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈລິເລີ່ມຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການນຳເຂົ້າອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະເສດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປະກອບອາຊີບການກະສິກຳພາຍໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ກ້າວໜ້າ ...

  View More
 • ສູນບໍລິການລາງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລົດ

  ສູນບໍລິການລ້າງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລົດ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນປີ 2011 ພາຍໃຕ້ຊື່ Moly Care ໂດຍເກີດຂຶ້ນຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ປີໂຕຣເທຣດ ແລະ ບໍລິສັດ ຄາແລດ...

  View More
 • ແບລັກແຄນຢອນ ຄອຟຟີ ລາວ

  Blackແບລັກແຄນຢອນ ຄອຟຟີ ລາວ ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2011, ເປັນຮ້ານອາຫານແຫ່ງທຳອິດ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກບໍລິສັດ ແບລັກແຄນຢອນ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ...

  View More
 • ລາວ ເຊັນໂທຣ ແອລາຍ ມະຫາຊົນ


  ສາຍການບິນ ລາວ ເຊັນໂທຣ ແອລາຍ ເປັນຜູ້ບຸກເບິກທຸລະກິດສາຍການບິນເອກະຊົນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍຄົນລາວ 100% ໂດຍເລີ່ມເປິດໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2009 ພາຍໃຕ້ຊື່ສາຍການບິນ ພົງສະຫວັນ ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນເປັນສາຍການບິນ ລາວ ເຊັນໂທຣ ແອລາຍ ໃນປີ 2012 ເພື່ອສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຕະຫລາດສາຍການບິນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໃນຕະຫລາດສາຍການບິນສາກົນ....

  View More
 • ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ

  ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ປີໂຕຣເທຣດ ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນ, ຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການນໍ້າມັນຄຸນນະພາບໃນລາຄາທີ່ເປັນທຳ ແລະ ເຂົ້າເຖິງທຸກພື້ນທີ່ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກ, ໂດຍກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ2008 ເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ລົງທຶນໂດຍຄົນລາວ 100% ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນເບື້ອງຕົ້ນ...

  View More
 • ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ມິເນີໂຣນ ມາຍນິ່ງ ຈຳກັດ

  ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ມິເນີໂຣນ ມາຍນິ່ງ ຈຳກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2007 ເປັນບໍລິສັດສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດປະເພດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃຕ້ດິນຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການຮ່ວມມືກັບລັດ ໃນການສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງໂຄງການບໍ່ແຮ່ພາຍໃນປະເທດ...

  View More
 • ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ

  ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ປະກອບກິດຈະການ ທະນາຄານທຸລະກິດຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເມື່ອວັນທີ 27 ກຸມພາ 2007 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ລວມກັບເງິນ ວາງປະກັນໄວ້ທີ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວອີກ 2.5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍໄດ້ເປີດໃຫ້ການບໍລິການ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2007 ແລະ ໃນປີ 2008 ໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ...

  View More
 • ບໍລິສັດ ຂວັນໃຈການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ

  ບໍລິສັດ ຂວັນໃຈການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປິ 2001 ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ເນື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນ ຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າ...

  View More
 • ບໍລິສັດໄພບູນ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ

  ບໍລິສັດໄພບູນ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຈຳກັດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນວັນທີ 04/02/1999 ເພື່ອນຳເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າທຸກປະເພດ, ຜະລິດ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າດ້ານການຄ້າ-ການກະເສດ-ອຸດສາຫະກຳ....

  View More
 • ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ກໍ່ສາງ (ພີເອຊີ) ຈໍາກັດ

  ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ກໍ່ສ້າງ (ພີເອຊີ) ຈຳກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອປີ 1997 ເພື່ອເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ປະດັບປະດາຕົບແຕ່ງບ້ານ ແລະ ອາຄານທຸກປະເພດ, ກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ, ຊົນລະປະທານ ລວມເຖິງກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ບໍລິການ...

  View More
 • ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ໂທລະຄົມ ຈຳກັດ

  ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ໂທລະຄົມ ຈຳກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 1995 ເພື່ອເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍອຸປະກອນສື່ສານ ແລະ ເປັນຜູ້ສະໜອງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ....

  View More
 • ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ຄາໄມ ້ຈຳກັດ

  ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ຄ້າໄມ້ ຈຳກັດ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 1977,ເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກໄມ້ ລາຍໃຫຍ່ຂອງ ສປປ ລາວ, ຈຳຫນ່າຍສິນຄ້າປະເພດໄມ້ ທີ່ມີໃຫ້ເລືອກຫລາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ແປຮູບ ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງເຮືອນ ເຟີນິເຈີ ດ້ວຍວັດສະດຸຄຸນນະພາບ ຈາກທຳມະຊາດ...

  View More

Phongsavanh Group

Social Links