Motorola Solution Seminar 12 -13 October 2017

ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2017 ກຸ່ມບໍລິສັດພົງສະຫວັນ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດໂມໂຕໂລລາ ໄດ້ຈັດງານສຳມະນາກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືຕິດຕໍ່ສື່ສານແບບໃຫມ່ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ວ່ອງໄວ ຂອງໂມໂຕໂລລາ ຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພາເລດ ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມທີ່ສຳຄັນຄື: ທ່ານ ທອງສາຍ ອິນທິສານ ຮອງປະທານ ກຸ່ມບໍລິສັດພົງສະຫວັນ, ທ່ານ ມາເຊວ ເວີດ໋ອງ (Marcel Verdonk) ຮອງປະທານ ບໍລິສັດໂມໂຕໂລລາ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ພະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: ໜ່ວຍງານສຸກເສີນຕ່າງໆ, ໜ່ວຍງານໄອທີ ຈາກບໍລິສັດທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການນຳໃຊ້ພະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຄຶກຄັກ.


Phongsavanh Group

Social Links