​ພິທີມອບໃບປະກາດລາງວັນ ສະຫະກິດສຶກສາລະດັບເຄືອຂ່າຍປະຈຳປີ 2018

ພິທີມອບໃບປະກາດລາງວັນ ສະຫະກິດສຶກສາລະດັບເຄືອຂ່າຍປະຈຳປີ 2018 ປະເພດສະຖານປະກອບການຂະໜາດໃຫ່ຍ ດຳເນີນການສະຫະກິດສຶກສາດີເດັ່ນ ລະດັບເຄືອຂ່າຍສະຫະກິດສຶກສາພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຕອນເທິງ. ຈາກກະຊວງອຸດົມສຶກສາ ວິທະຍາສາດ ວິໄຈ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ແຫ່ງລາດຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ພິທີປິດໂຄງການສະຫະກິດສຶກສາອາຊຽນລຸ້ນທີ 8 ໃນວັນທີ 10/05/2019 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊ້າPhongsavanh Group

Social Links